Månedsarkiv 19. juli 2023

AfOtto

Olika typer av mikrofoner

Olika mikrofontyper fångar upp ljud på specifika sätt. Vissa typer är avsedda för specifika instrument, sång och andra ljudkällor. Vissa mikrofoner har bra bruksanvisning och riktningsförmåga för liveframträdande, medan andra är designade för att fånga ljudnyanser som behövs vid en inspelning. Den här artikeln hjälper dig att förstå vilka olika typer av mikrofoner som finns.

 

Vad är mikrofoner och hur fungerar de?

Mikrofoner fångar lufttrycksförändringar via ett membran, en liten bit av material som vibrerar som svar på ljudvågor. Dessa vibrationer omvandlas sedan till elektriska signaler som motsvarar ljudvågorna. Dessa ljudvågor kan sedan förstärkas, spelas in och bearbetas.

Dessa komponenter kan justeras för att fånga specifika typer av ljudkällor. Variationerna resulterar i olika svar och egenskaper hos de olika mikrofontyperna.

 

De tre huvudtyperna av mikrofoner som används inom musik

Den största skillnaden mellan mikrofontyper är de givare de använder. Få en mikrofon hos DanGuitar kan ses som inspiration till dessa tre huvudtyper. Det finns ingen mikrofontyp som passar alla. Vissa typer av mikrofoner fungerar bättre beroende på vilka ljudkällor som spelas in. Omgivningsljud är också en faktor vid valet. Att välja rätt mikrofontyp för olika situationer ger dig bästa resultat.

 

De tre huvudtyperna är:

 

Dynamiska mikrofoner

Dynamisk mikrofon Om du letar efter något pålitligt och mångsidigt, börja då med dynamiska mikrofoner.

 

Dynamiska mikrofoner fångar upp ljud vid höga ljudtrycksnivåer. Detta beror på deras magnetiska membrandesign med rörlig spole.

 

Du kan använda dynamiska mikrofoner på höga ljudkällor som bas- och gitarrförstärkare. Även trumset kan fångas utan att oroa dig för oönskad förvrängning. Med rätt mängd förstärkning fungerar dynamiska mikrofoner också bra i tystare inställningar. Jämfört med en kondensatormikrofon är de också bra på att spela in sång som är mer på den aggressiva sidan.

 

Kondensatormikrofoner

Kondensatormikrofoner har ett tunt ledande membran som sitter nära en metallbakplatta. Denna konfiguration fungerar som en kondensator där ljudtrycket vibrerar själva membranet. Detta ändrar kapaciteten för att omvandla ljudvågor till en elektrisk signal.

 

Observera att denna metod för ljudinsamling kräver ström så du behöver en mixer eller direktbox med fantomström. Oavsett vilket instrument du försöker spela in, kommer kondensatormikrofoner att klara jobbet så länge som ljudtrycksnivåerna inte är för höga.

 

Bandmikrofoner

Det lätta metallelementet som används i bandmikrofoner gör att de kan fånga upp både luftens hastighet och förskjutning. Detta möjliggör förbättrad känslighet för högre frekvenser utan hårdhet. Dessa mikrofoner låter detaljerat trots den varmare ljudsignaturen. Precis som dynamiska mikrofoner kräver de inte fantomkraft.